TREND Imobiliar
dezvoltator si promotor

 

Pentru ca un proiect imobiliar sǎ poatǎ sǎ prindǎ viaţǎ, are nevoie de cel puţin trei elemente fundamentale:

 1. ideea concretizatǎ într-un proiect care sǎ aibǎ deja concretizatǎ o nevoie din piaţǎ
 2. resursele financiare necesare
 3. locatia propriu-zisǎ.

Pornind de la oricare din aceste trei elemente, compania Trend imobiliar are capabilitatea dezvoltǎrii unui proiect de succes. Mai exact iatǎ ce face Trend imobiliare pentru partenerii sǎi:

 1. identificǎ un amplasament optim
 2. asigurǎ sursele de finanţare, proprii sau atrase de la bǎnci, fonduri de investiţii etc
 3. pe baza unor studii de fezabilitate, structureazǎ un proiect în vederea exploatǎrii lui optime
 4. consiliazǎ partenerii asupra investirii inteligente a banilor în domeniul imobilia

De asemenea, compania Trend imobiliar este capabilǎ sǎ consilieze un partener la:

 • partea de proiectare (arhitecturǎ, structurǎ, instalaţii etc.)
 • avizarea proiectului şi obţinerea diverselor autorizaţii şi aprobǎri de la autoritǎţi
 • selectarea furnizorilor de materiale de construcţii şi a executanţilor lucrǎrilor
 • îndeplinirea procedurilor juridice de înscriere a construcţiei în evidenţele administrativ teritoriale ale autoritǎţilor

Şi pe lângǎ toate acestea, Trend Imobiliar îşi asumǎ succesul îndeplinirii întregii activitǎţi de marketing şi vânzǎri a proiectului.

 

 
Servicii
close